TPC Smash is een vereniging zonder winstoogmerk en moet voldoen aan een aantal voorwaarden die hiervoor gelden. Één van deze is dat er jaarlijks een algemene vergadering moet gehouden worden met de leden van de vzw . Op deze bijeenkomst zijn minimaal de volgende acties voorzien: voorleggen van de begroting en de jaarrekening voor ter goedkeuring - verslag van de commisaris - kwijting aan de bestuurders - benoemen en ontslaan van bestuurders - en een wisselende agenda.

*

  jaarlijks worden alle leden uitgenodigd om lid te worden, of te blijven, van de vzw - je bent dus als lid/abonnementhouder niet per definitie ook lid van de vzw! 

*

De algemene vergadering 2024 is gehouden op 22/03/24. Maar wil je inspraak of mee beslissen over de toekomst van je club? Dan zal je je hier kunnen registreren/bevestigen als lid van de vzw. We verwachten je dan op onze algemene vergadering die gehouden zal worden einde maart 2025. Klik hieronder en registreer.