TPC Smash is een vereniging zonder winstoogmerk en moet voldoen aan een aantal voorwaarden die hiervoor gelden. Één van deze is dat er jaarlijks een algemene vergadering moet gehouden worden met de leden van de vzw . Op deze bijeenkomst zijn minimaal de volgende acties voorzien: voorleggen van de begroting en de jaarrekening voor ter goedkeuring - verslag van de commisaris - kwijting aan de bestuurders - benoemen en ontslaan van bestuurders - en een wisselende agenda.

*

  jaarlijks worden alle leden uitgenodigd om lid te worden, of te blijven, van de vzw - je bent dus als lid/abonnementhouder niet per definitie ook lid van de vzw! 

*

Wil je inspraak of mee beslissen over de toekomst van je club? Dan kan je nu al aansluiten als lid van de vzw. We verwachten je dan op onze algemene vergadering op 22 maart 2024 om 19u30. Klik hieronder en registreer.